TRUNG TÂM BẢO HÀNH SẢN PHẨM AQUA, SANYO, HAIER

Kính gửi quý trạm bảo hành,

Như thông báo trước đây, chúng tôi đã ngưng sử dụng trang http://service.haier.vn và chuyển sang sử dụng trang web mới

Quý trạm bảo hành vui lòng truy cập trang sau:

http://service.aquavietnam.vn